Standard Svensk standard · SS-EN 62507-1

Identifieringssystem för entydigt informationsutbyte - Del 1: Principer och metoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Informationsvetenskap, publicering (01.140) IT-tillämpningar (35.240)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Identification systems enabling unambiguous information interchange - Requirements - Part 1: Principles and methods

Artikelnummer: STD-3334718

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-06-08

Antal sidor: 57