Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13567-1

Teknisk produktdokumentation - Organisation och benämning av CAD-lager - Del 1: Översikt och principer (ISO 13567-1:1998)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 13567-1:2017

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Datorstödd design (35.240.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 1: Overview and principles (ISO 13567-1:1998)

Artikelnummer: STD-32203

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-03-01

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-EN ISO 13567-1:2017