Standard Svensk standard · SS-EN 61000-2-2

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 2-2: Miljöförhållanden - Kompatibilitetsnivåer för lågfrekventa ledningsbundna störningar och signalnivåer på elnät

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 61000-2-2 T 1 Tillägg: SS-EN 61000-2-2 A 1 , SS-EN 61000-2-2 A 2
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61000-2-2

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 2-2: Miljöförhållanden - Kompatibilitetsnivåer för lågfrekventa ledningsbundna störningar och signalnivåer på elnät
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 047 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 047 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard behandlar ledningsbundna störningar i frekvensområdet 0 kHz till 9 kHz, för signalering på elnätet dock upp till 148,5 kHz. Den anger kompatibilitetsnivåer för allmänna distributionsnät för lågspänning med en nominell spänning om högst 420 V enfas eller 690 trefas och 50 Hz eller 60 Hz nimonell frekvens. De i denna standard angivna kompatibilitetsnivåerna gäller i den gemensamma anslutningspunkten. Störningsnivåerna vid anslutningsklämmorna (strömintaget) på den utrustning som matas från dessa nät kan i allmänhet anses överensstämma me dnivåerna i den gemensamma anslutningspunkterna. I vissa fall är det dock annorlunda, särskilt när installationen ensam matas av en lång ledning eller när störningen genereas eller förstärks i den installation som utrustningen ingår i. Kompatibilitetsnivåerna är specificerade för elektromagnetiska störningar av de slag som kan förväntas i allmänna distrubutionsnät för lågspänning, avsedda att tjäna som vägledning när: -- gränser skall fastläggas för emission av störningar till allmänna distrubutionsnät (inklusive de planeringsnivåer som definieras i avsnitt 3.1.5) -- immunitetsgränser skall bestämmas, av produktkommitéer (i de elektrotekniska standardiseringsarbetet) elelr andra, för utrustning som utsätts för de ledningsbundna störningar som förekommer i allmänna distrubutionsnät. De störningsfenomen som behandlas är: -- snabba spänningsändringar och flimmer -- övertoner upp till och med den 50:e -- mellantoner upp till och med den 50:e övertonen -- spänningsdistorsioner vid högre frekvenser (över den 50:e övertonen -- kortvariga sänkningar av matningsspänningen och kortvariga spänningsavbrott -- osymmetri i spänningen -- transienta överspänningar -- variationer i matningsspänningens frekvens -- likspänningskomponenter -- signalering på elnätet.

Ämnesområden

Elektromagnetisk kompatibilitet Allmänt (33.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61000-2-2

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 2-2: Miljöförhållanden - Kompatibilitetsnivåer för lågfrekventa ledningsbundna störningar och signalnivåer på elnät
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 047 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 047 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems

Artikelnummer: STD-3330751

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-01-29

Antal sidor: 26

Ersätter: SS-ENV 61000-2-2 , SS 4211811