Standard Svensk standard · SS-EN 50293

Trafiksignaler - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Status: Gällande

Ämnesområden

Elektromagnetisk kompatibilitet Allmänt (33.100.01) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Road traffic signal systems - Electromagnetic compatibility

Artikelnummer: STD-3335346

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-10

Antal sidor: 15

Ersätter: SS-EN 50293