Standard Svensk standard · SS-EN 50293

Trafiksignaler - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Status: Gällande

Ämnesområden

Elektromagnetisk kompatibilitet Allmänt Vägutrustning och väginstallationer


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Road traffic signal systems - Electromagnetic compatibility

Artikelnummer: STD-3335346

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-10

Antal sidor: 15

Ersätter: SS-EN 50293