Standard Svensk standard · SS-EN 62537

Audiovisuell teknik - Digitaliserat ljud - Gränssnitt för högtalare för digitala insignaler baserade på IEC 60958

Status: Gällande

Ämnesområden

Ljudregistrering (33.160.30) Kodning av information (35.040) Kodning av information för ljud, bild, multimedia och hypermedia (35.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Interface for loudspeakers with digital input signals based on IEC 60958

Artikelnummer: STD-3334574

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-01-26

Antal sidor: 27