Standard Svensk standard · SS-EN 61937-9

Ljud- och bildsystem - Digitaliserat ljud - Gränssnitt för icke linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt IEC 60958 - Del 9: Icke-linjära pulsmodulerade bitströmmar enligt format MAT

Status: Gällande

Ämnesområden

Ljudregistrering (33.160.30) Kodning av information (35.040) Kodning av information för ljud, bild, multimedia och hypermedia (35.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 9: Non-linear PCM bitstreams according to the MAT format

Artikelnummer: STD-3333111

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-12-17

Antal sidor: 12