Standard Svensk standard · SS-EN 61937-10

Ljud- och bildsystem - Digitaliserat ljud - Gränssnitt för icke linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt IEC 60958 - Del 10: Icke linjära pulskodmodulerade bitströmmar enligt format MPEG-4 ALS

Status: Gällande

Ämnesområden

Ljudregistrering (33.160.30) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 10: Non-linear PCM bitstreams according to the MPEG-4 audio lossless coding (ALS) format

Artikelnummer: STD-3335023

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-15

Antal sidor: 16