Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13297:2014

Båtar - Elsystem - Växelströmsanläggningar (ISO 13297:2014)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13297:2018 , SS-EN ISO 13297:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13297:2014

Båtar - Elsystem - Växelströmsanläggningar (ISO 13297:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the requirements for the design, construction and installation of low-voltage alternating current electrical systems which operate at nominal voltages of less than 250 V single phase on small craft of hull length up to 24 m.Additional information to be included in the owner’s manual is listed in Annex B.

Ämnesområden

Fritidsbåtar (47.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13297:2014

Båtar - Elsystem - Växelströmsanläggningar (ISO 13297:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fritidsbåtar (under 24 m), SIS/TK 232

Internationell titel: Small craft - Electrical systems - Alternating current installations (ISO 13297:2014)

Artikelnummer: STD-104788

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-12-14

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 13297:2012

Ersätts av: SS-EN ISO 13297:2018 , SS-EN ISO 13297:2021