Standard Svensk standard · SS-EN IEC 61010-2-201

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-201: Särskilda fordringar på styr- och reglerutrustning

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Metrologi och mätning (17.020) Provningsbetingelser Allmänt (19.020) Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment

Artikelnummer: STD-80006602

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-09-12

Antal sidor: 78

Parallell utgåva: SS-EN 61010-2-201 AC 1 , SS-EN 61010-2-201