Standard Svensk standard · SS-EN 61010-2-201

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-201: Särskilda fordringar på styr- och reglerutrustning

Status: Gällande till 2023-06-22 · Korrigeras av: SS-EN 61010-2-201 AC 1

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Allmänt Metrologi och mätning (17.020) Provningsbetingelser Allmänt (19.020) Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment

Artikelnummer: STD-3335715

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-07-03

Gällande till: 2023-06-22

Antal sidor: 57

Ersätter: SS-EN 61131-2

Parallell utgåva: SS-EN IEC 61010-2-201