Standard Svensk standard · SS-EN 1418

Svetspersonal - Prövning av operatörer smältsvetsning och maskinställare för motståndssvetsning för helmekaniserad och automatisk svetsning av metalliska material

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 14732:2013 , SS-EN ISO 14732:2013

Omfattning
Denna standard anger fordringar för godkännande av svetsoperatörer för smältsvetsning och maskinställare för motståndssvetsning för helmekaniserade och automatiska metoder för svetsning av metalliska material. Endast svetsoperatörer/ maskinställare ansvariga för inställning och/eller justering under svetsning skall godkännas. Personal som uteslutande programmerar en svetsenhet eller sköter dess drift behöver inte särskilt godkännande. Denna standard är tillämplig då godkännande av svetsoperatörer/maskinställare för motståndssvetsning fordras i kontrakt eller tillämpningsstandard. Den är inte tillämplig på operatörer i motståndssvetsning (se avsnitt 3.10) eller under övertrycksförhållanden.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Welding personnel - Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials

Artikelnummer: STD-22680

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-06-12

Antal sidor: 19

Ersätts av: SS-EN ISO 14732:2013 , SS-EN ISO 14732:2013