Standard Svensk standard · SS-ISO 18785-4:2019

Friktionsomrörningspunktsvetsning - Aluminium - Del 4: Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer (ISO 18785-4:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the requirements for the content of welding procedure specifications for the Friction Stir Spot welding (FSSW) of aluminium. In this document, the term "aluminium" refers to aluminium and its alloys

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Friction stir spot welding - Aluminium - Part 4: Specification and qualification of welding procedures (ISO 18785-4:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80009284

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-10

Antal sidor: 24