Standard Svensk standard · SS-ISO 18785-2:2019

Friktionsomrörningspunktsvetsning - Aluminium - Del 2: Utformning av svetsar (ISO 18785-2:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the design requirements and provides design guidelines for friction stir spot welding. In this document, the term "aluminium" refers to aluminium and its alloys.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Friction stir spot welding - Aluminium - Part 2: Design of weld joints (ISO 18785-2:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80009282

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-10

Antal sidor: 16