Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2007

Informationsteknik - Ledningssystem för tjänster - Del 1: Krav (ISO/IEC 20000-1:2005, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO/IEC 20000-1:2011
Omfattning
SS-ISO/IEC 20000 är en standard i två delar som innehåller kravstandarden och vägledningsstandarden som tillsammans hjälper dig att skapa och vidareutveckla ledningssystem för IT-tjänster (IT Service Management).

Standarderna ses som ett riktmärke för hur organisationer bör styra sin it-verksamhet på olika nivåer. Från att planera och styra mot bättre tjänster, avtal, flexibilitet och kontinuitet till den dagliga verksamheten såsom användarstöd, kundtjänst och felfri leverans av it-tjänster. Med dessa standarder lägger du grunden för en strukturerad och effektiv hantering av dina it-tjänster.

Denna del är kravstandarden som anger kraven på processerna för tjänstehantering och som organisationer kan certifiera sig mot.

Del 2 ger dig kompletterande vägledning för att förstå och införa kraven.

Standarderna baseras på den brittiska standarden BS 15000 och är nära knuten till metoder och praktiska handböcker inom ITIL-konceptet. Den svenska översättningen av denna standard har gjorts med stöd av föreningen itSMF Sweden.

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Information technology - Service management - Part 1: Specification (ISO/IEC 20000-1:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-57759

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-01-24

Antal sidor: 39

Ersätts av: SS-ISO/IEC 20000-1:2011