Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2007

Information technology - Service management - Part 1: Specification (ISO/IEC 20000-1:2005, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO/IEC 20000-1:2011
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2007

Information technology - Service management - Part 1: Specification (ISO/IEC 20000-1:2005, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
SS-ISO/IEC 20000 är en standard i två delar som innehåller kravstandarden och vägledningsstandarden som tillsammans hjälper dig att skapa och vidareutveckla ledningssystem för IT-tjänster (IT Service Management). Standarderna ses som ett riktmärke för hur organisationer bör styra sin it-verksamhet på olika nivåer. Från att planera och styra mot bättre tjänster, avtal, flexibilitet och kontinuitet till den dagliga verksamheten såsom användarstöd, kundtjänst och felfri leverans av it-tjänster. Med dessa standarder lägger du grunden för en strukturerad och effektiv hantering av dina it-tjänster. Denna del är kravstandarden som anger kraven på processerna för tjänstehantering och som organisationer kan certifiera sig mot.Del 2 ger dig kompletterande vägledning för att förstå och införa kraven. Standarderna baseras på den brittiska standarden BS 15000 och är nära knuten till metoder och praktiska handböcker inom ITIL-konceptet. Den svenska översättningen av denna standard har gjorts med stöd av föreningen itSMF Sweden.

Subjects

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2007

Information technology - Service management - Part 1: Specification (ISO/IEC 20000-1:2005, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-57759

Edition: 1

Approved: 1/24/2007

No of pages: 39

Replaced by: SS-ISO/IEC 20000-1:2011