Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2011

Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements (ISO/IEC 20000-1:2011, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO/IEC 20000-1:2018 , SS-ISO/IEC 20000-2:2019 , SS-ISO/IEC 20000-1:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2011

Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements (ISO/IEC 20000-1:2011, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Den här delen av ISO/IEC 20000 är en ledningssystemstandard för tjänster (SMS). Här specificeras kraven på hur en tjänsteleverantör ska planera, fastställa, införa, driva, övervaka, granska, upprätthålla och förbättra ett ledningssystem för tjänster. Kraven omfattar utformning, överföring, leverans och förbättring av tjänster för att uppfylla tjänstekraven. Den här delen av ISO/IEC 20000 kan användas av: a) en organisation som behöver en garanti för att deras tjänstekrav uppfylls när de köper tjänster från en tjänsteleverantör; b) en organisation som kräver ett enhetligt tillvägagångssätt av alla sina tjänsteleverantörer, inklusive de som ingår i en leveranskedja; c) en tjänsteleverantör som har för avsikt att visa sin förmåga att utforma, överlämna, leverera och förbättra tjänster som uppfyller tjänstekrav; d) en tjänsteleverantör för att övervaka, mäta och granska sina processer och tjänster inom tjänstehantering; e) en tjänsteleverantör för att förbättra utformningen, överföringen och leveransen av tjänster genom att på ett verksamt sätt införa och driva ett ledningssystem för tjänster och f) en bedömare eller revisor som ska bedöma hur en tjänsteleverantörs ledningssystem för tjänster överensstämmer med kraven i den här delen av ISO/IEC 20000.

Subjects

Other (03.080.99) Information technology service management (04.060) General (35.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2011

Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements (ISO/IEC 20000-1:2011, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-81702

Edition: 2

Approved: 9/27/2011

No of pages: 76

Replaces: SS-ISO/IEC 20000-1:2007

Replaced by: SS-ISO/IEC 20000-1:2018 , SS-ISO/IEC 20000-2:2019 , SS-ISO/IEC 20000-1:2018