Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-3

Naturgas - Bestämning av sammansättning med definierad osäkerhet genom gaskromatografisk metod - Del 3: Bestämning av väte, helium, syre, kväve, koldioxid och kolväten upp till C8 genom användning av två packade kolonner (ISO 6974-3:2000)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 6974-3:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-3

Naturgas - Bestämning av sammansättning med definierad osäkerhet genom gaskromatografisk metod - Del 3: Bestämning av väte, helium, syre, kväve, koldioxid och kolväten upp till C8 genom användning av två packade kolonner (ISO 6974-3:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 6974 describes a gas chromatographic method for the quantitative determination of the content of helium, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and C1 to C8 hydrocarbons in natural gas samples using two packed columns. This method is applicable to determinations made in on-line processes or in the laboratory. It is applicable to the analysis of gases containing constituents within the mole fraction ranges given in Table 1 and which do not contain any hydrocarbon condensate. These ranges do not represent the limits of detection, but the limits within which the stated precision of the method applies. Although one or more components in a sample may not be detected present, the method can still be applicable.
This part of ISO 6974 is only applicable in conjunction with parts 1 and 2 of ISO 6974.

Ämnesområden

Naturgas (75.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-3

Naturgas - Bestämning av sammansättning med definierad osäkerhet genom gaskromatografisk metod - Del 3: Bestämning av väte, helium, syre, kväve, koldioxid och kolväten upp till C8 genom användning av två packade kolonner (ISO 6974-3:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 3: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrocarbons up to C8 using two packed columns (ISO 6974-3:2000)

Artikelnummer: STD-31907

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-11

Antal sidor: 19

Ersätts av: SS-EN ISO 6974-3:2018