Standard Svensk standard · SS-EN 15210-2:2010

Fasta biobränslen - Bestämning av mekanisk hållfasthet hos pellets och briketter - Del 2: Briketter

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 17831-2:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15210-2:2010

Fasta biobränslen - Bestämning av mekanisk hållfasthet hos pellets och briketter - Del 2: Briketter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard defines the requirements and method used for testing the mechanical durability of briquettes. It is applicable to persons and organisations that manufacture, plan, sell, erect or use machinery, equipment, tools and entire plants related to such briquettes, and to all persons and organisations involved in producing, purchasing, selling and utilising briquettes. The durability is the measure of the resistance of densified fuels towards shocks and/or abrasion as a consequence of handling and transportation processes.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15210-2:2010

Fasta biobränslen - Bestämning av mekanisk hållfasthet hos pellets och briketter - Del 2: Briketter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 2: Briquettes

Artikelnummer: STD-76005

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-22

Antal sidor: 20

Ersätter: SIS-CEN/TS 15210-2:2006 , SS 187180

Ersätts av: SS-EN ISO 17831-2:2016