Standard Svensk standard · SS-EN 1860-1:2013+A1:2017

Utrustning, fasta bränslen och tändare för grillning - Del 1: Grillar för fasta grillbränslen - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 1860-1:2013+A1:2017/AC:2017

Omfattning
This part of this European Standard is applicable to barbecues which burn solid fuels, except single use barbecues. Barbecues which are intended to be converted from other fuels to solid fuels also should conform to this standard. This European Standard specifies requirements for materials, construction, design, test methods, markings and instructions relating to them.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10) Spisar, kokhällar, ugnar och liknande bruksföremål (97.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 1: Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8027510

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-21

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 1860-1:2013