Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8261

Mjölk och mjölkprodukter - Allmän vägledning för provberedning, homogenisering och spädning för mikrobiologisk undersökning (ISO 8261:2001)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 6887-5:2010

Omfattning
This International Standard describes general guidelines for the preparation of test samples, initial suspensions and decimal dilutions for the microbiological examination of milk and milk products, including milk-based infant foods.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Milk and milk products - General guidance for the preparation of test samples, initial suspensions and decimal dilutions for microbiological examination (ISO 8261:2001)

Artikelnummer: STD-31654

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-07

Antal sidor: 18

Ersätts av: SS-EN ISO 6887-5:2010