Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15927-5:2005/A1:2011

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader - Klimatdata - Del 5: Data för att bestämma byggnaders effektbehov för uppvärmning - Tillägg 1 (ISO 15927-5:2004/Amd 1:2011)

Status: Gällande

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 5: Data for design heat load for space heating - Amendment 1 (ISO 15927-5:2004/Amd 1:2011)

Artikelnummer: STD-82429

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-12-05

Antal sidor: 12

Finns även på: SS-EN ISO 15927-5:2005/A1:2011

Tillägg till: SS-EN ISO 15927-5:2005