Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15927-5:2005

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader - Klimatdata - Del 5: Data för att bestämma byggnaders effektbehov för uppvärmning (ISO 15927-5:2004)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 15927-5:2005/A1:2011 , SS-EN ISO 15927-5:2005/A1:2011

Omfattning
This part of ISO 15927 specifies the definition, method of calculation and method of presentation of the climatic data to be used in determining the design heat load for space heating in buildings. These include — the winter external design air temperatures; — the relevant wind speed and direction, where appropriate. Heat loss through the ground, which also contributes to the heat load for buildings, depends on longer-term temperature changes; methods for calculating ground heat loss are given in ISO 13370 1). 1) ISO 13370, Thermal performance of buildings — Heat transfer via the ground — Calculation methods.

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi Värmeisolering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 5: Data for design heat load for space heating (ISO 15927-5:2004)

Artikelnummer: STD-39535

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-29

Antal sidor: 11

Ersätter: SS 24310