Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7027-1:2016

Vattenundersökningar - Bestämning av turbiditet - Del 1: Kvantitativa metoder (ISO 7027-1:2016)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 7027-1:2016 specifies two quantitative methods using optical turbidimeters or nephelometers for the determination of turbidity of water: a) nephelometry, procedure for measurement of diffuse radiation, applicable to water of low turbidity (for example drinking water); b) turbidimetry, procedure for measurement of the attenuation of a radiant flux, more applicable to highly turbid waters (for example waste waters or other cloudy waters). Turbidities measured according to the first method are presented as nephelometric turbidity units (NTU). The results typically range between

Ämnesområden

Undersökning av vattens fysikaliska egenskaper


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of turbidity - Part 1: Quantitative methods (ISO 7027-1:2016)

Artikelnummer: STD-8023161

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-28

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 7027