Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7027-2:2019

Vattenundersökningar - Bestämning av turbiditet - Del 2:Semi-kvantitativa metoder för bedömning av transparens hos vatten (ISO 7027-2:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the following semi-quantitative methods for the assessment of transparency of waters: a) measurement of visual range using the transparency testing tube (applicable to transparent and slightly cloudy water), see Clause 4; b) measurement of visual range in the upper water layers using the transparency testing disc (especially applicable to surface, bathing water, waste water and often used in marine monitoring), see 5.1; c) measurement of visibility by divers in a destined depth, see 5.2. NOTE The quantitative methods using optical turbidimeters or nephelometers are described in ISO 7027-1.

Ämnesområden

Undersökning av vattens fysikaliska egenskaper


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of turbidity - Part 2: Semi-quantitative methods for the assessment of transparency of waters (ISO 7027-2:2019)

Artikelnummer: STD-80010283

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-28

Antal sidor: 24