Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13165-3:2020

Vattenundersökningar - Radium-226 - Del 3: Provningsmetod genom användning av gammaspektrometri (ISO 13165-3:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13165-3:2020

Vattenundersökningar - Radium-226 - Del 3: Provningsmetod genom användning av gammaspektrometri (ISO 13165-3:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 13165-3:2016 specifies the determination of radium-226 (226Ra) activity concentration in all types of water by coprecipitation followed by gamma-spectrometry (see ISO 18589-3).
The method described is suitable for determination of soluble 226Ra activity concentrations greater than 0,02 Bq l-1 using a sample volume of 1 l to 100 l of any water type.
For water samples smaller than a volume of 1 l, direct gamma-spectrometry can be performed following ISO 10703 with a higher detection limit.
NOTE This test method also allows other isotopes of radium, 223Ra, 224Ra, and 228Ra, to be determined.

Ämnesområden

Undersökning av vattens fysikaliska egenskaper (13.060.60) Strålningsmätning (17.240)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13165-3:2020

Vattenundersökningar - Radium-226 - Del 3: Provningsmetod genom användning av gammaspektrometri (ISO 13165-3:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Radium-226 - Part 3: Test method using coprecipitation and gamma-spectrometry (ISO 13165-3:2016)

Artikelnummer: STD-80020218

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-19

Antal sidor: 24