Standard Svensk standard · SS-EN 901:2007

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumhypoklorit

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 901:2013

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium hypochlorite used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium hypochlorite and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium hypochlorite. It gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of sodium hypochlorite (see Annex B). NOTE While this standard is not applicable to sodium hypochlorite generated in-situ (see bibliographic reference [6]) the limits for impurities and chemical parameters apply.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hypochlorite

Artikelnummer: STD-60352

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-03-30

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 901

Ersätts av: SS-EN 901:2013