Standard Svensk standard · SS-EN 899:2009

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Svavelsyra

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sulfuric acid used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sulfuric acid and specifies the requirements and the corresponding test methods for sulfuric acid. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sulphuric acid

Artikelnummer: STD-69264

Utgåva: 3

Fastställd: 2009-03-19

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 899