Standard Svensk standard · SS-EN 14805:2008

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorid för elektrokemisk framställning av natriumhypoklorit

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium chloride intended for on site electrochlorination of water intended for human consumption using non-membrane technology. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium chloride (see Annex B). It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination using non-membrane technology

Artikelnummer: STD-66839

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-07

Antal sidor: 44