Standard Svensk standard · SS-EN 1421:2012

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Ammoniumklorid

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to ammonium chloride used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements of ammonium chloride and refers to the corresponding analytical methods. It gives information for its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of ammonium chloride (see Annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88030

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1421:2006