Standard Svensk standard · SS-EN 1410:2008

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Katjoniska polyakrylamider

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to cationic polyacrylamides used for treatment water intended for human consumption. It describes the characteristics of cationic polyacrylamides and specifies the requirements and the corresponding test methods for cationic polyacrylamides. It gives information on their use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Cationic polyacrylamides

Artikelnummer: STD-64997

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-02-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1410