Standard Svensk standard · SS-EN 1408:2008

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Polydiallyldimetylammoniumklorid

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to poly (diallyldimethylammonium chloride) used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of poly (diallyldimethylammonium chloride) and specifies the requirements and the corresponding test methods for poly (diallyldimethylammonium chloride). It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Poly(dialkyldimethylammonium chloride)

Artikelnummer: STD-64995

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-02-08

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 1408