Standard Svensk standard · SS-EN 1405:2009

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumalginat

Status: Gällande

Omfattning
This European standard is applicable to sodium alginate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium alginate and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium alginate.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium alginate

Artikelnummer: STD-70749

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-09-07

Antal sidor: 28