Standard Svensk standard · SS-EN 12909:2005

Produkter för beredning av dricksvatten - Antracit

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12909:2012
Omfattning
This European Standard is applicable to anthracite used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of anthracite and specifies the requirements and the corresponding test methods for anthracite. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Anthracite

Artikelnummer: STD-41124

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-10-27

Antal sidor: 14

Ersätter: SS-EN 12909

Ersätts av: SS-EN 12909:2012