Standard Svensk standard · SS-EN 12672:2008

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kaliumpermanganat

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12672:2016

Omfattning
This European Standard is applicable to potassium permanganate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of potassium permanganate and specifies the requirements and the corresponding test methods for potassium permanganate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Potassium permanganate

Artikelnummer: STD-66941

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-08-11

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 12672

Ersätts av: SS-EN 12672:2016