Standard Svensk standard · SS-EN 12124:2012

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumsulfit

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium used for treatment of water intended for human consumption .It describes the characteristics and specifies the requirements of sodium sulfite and refers to the corresponding analytical methods. It gives information for its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88034

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12124:2006