Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11732:2005

Vattenundersökningar - Bestämning av ammoniumkväve genom flödesanalys (CFA och FIA) och spektrometrisk detektion (ISO 11732:2005)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11732:2005

Vattenundersökningar - Bestämning av ammoniumkväve genom flödesanalys (CFA och FIA) och spektrometrisk detektion (ISO 11732:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies methods suitable for the determination of ammonium nitrogen in various types of waters (such as ground, drinking, surface, and waste waters) in mass concentrations ranging from 0,1 mg/l to 10 mg/l (in the undiluted sample), applying either FIA (Clause 3) or CFA (Clause 4). In particular cases, the range of application may be adapted by varying the operating conditions.

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30) Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11732:2005

Vattenundersökningar - Bestämning av ammoniumkväve genom flödesanalys (CFA och FIA) och spektrometrisk detektion (ISO 11732:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of ammonium nitrogen - Method by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection (ISO 11732:2005)

Artikelnummer: STD-40277

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-07-11

Antal sidor: 23

Ersätter: SS-EN ISO 11732