Standard Svensk standard · SS-EN 12566-4:2007

Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 4: Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12566-4:2016

Omfattning
This standard specifies the requirements for septic tanks assembled in situ from prefabricated kits and ancillary equipment where applicable, used outside buildings for the partial treatment of domestic wastewater for a population up to 50 PT. Pipe sizes, loads, watertightness, marking and evaluation of conformity are specified. This standard does not apply to septic tanks receiving grey water only.

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits

Artikelnummer: STD-63719

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-11-05

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN 12566-4:2016