Standard Svensk standard · SS-EN 12566-1

Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 1: Fabrikstillverkade slamavskiljare

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12566-1:2016 Tillägg: SS-EN 12566-1/T1 , SS-EN 12566-1/A1:2004

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1: Prefabricated septic tanks

Artikelnummer: STD-28306

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 18

Ersätts av: SS-EN 12566-1:2016