Standard Svensk standard · SIS 28117

Vattenundersökningar - Bestämning av sulfidkoncentrationen hos avloppsvatten. Kolorimetrisk metod

Status: Gällande

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Determination of sulphide content of waste water. Colorimetric method

Artikelnummer: STD-872

Utgåva: 1

Fastställd: 1976-02-15

Antal sidor: 6