Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13395

Vattenundersökningar - Bestämning av nitritkväve och nitratkväve och summan av dem båda genom flödesanalys (CFA och FIA) och spektrometrisk detektion (ISO 13395:1996)

Status: Gällande

Ämnesområden

Vattenkvalitet allmänt (13.060.01) Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen and the sum of both by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection (ISO 13395:1996)

Artikelnummer: STD-21001

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-01-31

Antal sidor: 3