Standard Svensk standard · SS-EN 469:2005/AC:2006

Skyddskläder för brandmän - Metoder för laboratorieprovning och funktionskrav för skyddskläder vid brandbekämpning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 469:2020

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skydd mot hetta och flamma, SIS/TK 402/AG 02

Internationell titel: Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting

Artikelnummer: STD-46619

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-10-06

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 469:2005

Ersätts av: SS-EN 469:2020