Standard Svensk standard · SS-EN 468

Skyddskläder - Skydd mot kemikalier i vätskeform - Provningsmetod: Bestämning av motstånd mot penetration av stänk(stänkprovning)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 17491-4:2008

Ämnesområden

Skyddskläder (13.340.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method: Determination of resistance to penetration by spray (Spray-test)

Artikelnummer: STD-15449

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-10-07

Antal sidor: 7

Ersätts av: SS-EN ISO 17491-4:2008