Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12402-7:2006

Flytvästar - Räddningsvästar - Del 7: Material och beståndsdelar - Säkerhetskrav och provningsmetoder (ISO 12402-7:2006)

Status: Upphävd · Tillägg: SS-EN ISO 12402-7:2006/A1:2011

Omfattning
This part of ISO 12402 specifies the minimum requirements for construction and performance of materials and components of personal flotation devices as well as relevant test methods.

Ämnesområden

Flytvästar, räddningsvästar och flythjälpmedel (13.340.70) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Flytvästar, SIS/TK 402/AG 06

Internationell titel: Personal flotation devices - Part 7: Materials and components - Safety requirements and test methods (ISO 12402-7:2006)

Artikelnummer: STD-56846

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-01

Antal sidor: 85