Standard Svensk standard · SS-EN 269

Andningsskydd - Fläktassisterad sugslangsapparat med huva - Fordringar, provning, märkning

Status: Gällande

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-15797

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-12-02

Antal sidor: 17