Standard Svensk standard · SS-EN 140/AC:1999

Andningsskydd - Halv- och kvartsmasker - Fordringar, provning, märkning

Status: Gällande

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Half masks and quarter masks - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-28658

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-22

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 140