Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-8

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-8: Särskilda fordringar på rakapparater, hårklippningsmaskiner och liknande bruksföremål

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 60335-2-8 A 1

Ämnesområden

Säkerhet i hushåll (13.120) Utrustning för kroppsvård (97.170)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances

Artikelnummer: STD-3336826

Utgåva: 4

Fastställd: 2015-12-16

Antal sidor: 29

Ersätter: SS-EN 60335-2-8 , SS-EN 60335-2-8 A 1 , SS-EN 60335-2-8 A 2