Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14026:2018

Miljömärkning och miljödeklarationer - Principer, krav och vägledning för kommunikation av fotavtrycksinformation (ISO 14026:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 14026:2017 provides principles, requirements and guidelines for footprint communications for products addressing areas of concern relating to the environment. ISO 14026:2017 also provides requirements and guidelines for footprint communication programmes, as well as requirements for verification procedures. ISO 14026:2017 does not address the quantification of a footprint, nor does it address the communication of footprints that are not related to the environment, e.g. footprints addressing social or economic issues. In particular, footprint communications relating to the economic and social dimensions of sustainable development are outside the scope of ISO 14026:2017. Footprint communications relating to organizations are also outside the scope of ISO 14026:2017.

Ämnesområden

Miljömärkning (13.020.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Environmental labels and declarations - Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information (ISO 14026:2017)

Artikelnummer: STD-80007490

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-23

Antal sidor: 32