Standard Svensk standard · SS-EN 50598-3

Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Del 3: Kvantitativ behandling med hjälp av livscykelanalys, inklusive produktkategoriregler och innehållet i miljödeklarationer

Status: Gällande

Ämnesområden

Miljöekonomi Motorer


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - Part 3: Quantitative eco design approach through life cycle assessment including product category rules and the content of environmental declarations

Artikelnummer: STD-3336621

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-05-13

Antal sidor: 49