Standard Svensk standard · SS-EN 62321-5

Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 5: Kadmium, bly och krom i polymerer och elektronik och bly i metall genom AAS, AFS, ICP-OES och ICP-MS

Status: Gällande

Ämnesområden

Miljö och miljöskydd allmänt Miljöledning Miljöekonomi Miljöpåverkansbedömning Nedsmutsning, regler och skydd Miljömärkning Produkters livscykler Miljöprojekt Övrigt Elektriska utrustningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 5: Cadmium, lead and chromium in polymers and electronics and cadmium and lead in metals by AAS, AFS, ICP-OES and ICP-MS

Artikelnummer: STD-3336190

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-06-11

Antal sidor: 38

Parallell utgåva: SS-EN 62321