Standard Svensk standard · SS-EN 62321-5

Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 5: Kadmium, bly och krom i polymerer och elektronik och bly i metall genom AAS, AFS, ICP-OES och ICP-MS

Status: Gällande

Ämnesområden

Miljö och miljöskydd allmänt (13.020.01) Miljöledning (13.020.10) Miljöekonomi (13.020.20) Miljöpåverkansbedömning (13.020.30) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40) Miljömärkning (13.020.50) Produkters livscykler (13.020.60) Miljöprojekt (13.020.70) Övrigt (13.020.99) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 5: Cadmium, lead and chromium in polymers and electronics and cadmium and lead in metals by AAS, AFS, ICP-OES and ICP-MS

Artikelnummer: STD-3336190

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-06-11

Antal sidor: 38

Parallell utgåva: SS-EN 62321