Standard Svensk standard · SS-EN 60204-1 (elektroniskt format)

Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar

Status: Gällande till 2021-09-14 · Korrigeras av: SS-EN 60204-1 C 1 Tillägg: SS-EN 60204-1 A 1

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS-EN 60204-1, innehåller krav och rekommendationer i fråga om användning av elektrisk, elektronisk och programmerbar elektronisk utrustning och system som tillhör maskiner. Standarden gäller för maskiners elutrustning från och med den punkt då de ansluts till elförsörjningen.

Den gäller för elektrisk utrustning eller delar av elektrisk utrustning

  • med nominell matningsspänning som inte överskrider
    • 1000 V växelspänning (AC)
    • 1500 V likspänning (DC)
  • med nominell frekvens som inte överstiger 200 Hz.

Fördelar med att använda standarden

Standarden är efterfrågad och erbjuder ett utmärkt redskap för att främja och säkerställa

  • säkerhet för person och egendom
  • enhetlighet i hur maskinen svarar på kommandon
  • enklare underhåll.
Omfattning
Efterfrågad standard som behandlar användning av elektrisk, elektronisk och programmerbar elektronisk utrustning och system som tillhör maskiner. Den utrustning som standarden omfattar börjar när elförsörjningen ansluts till maskinens elutrustning.Den gäller elektrisk utrustning eller delar av elektrisk utrustning med nominell matningsspänning som inte överskrider 1000 V växelspänning (AC) eller inte överskrider 1500 V likspänning (DC) och med nominell frekvens som inte överstiger 200 Hz.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Elutrustning för maskiner (14.030) Allmänt Elektroteknik (29.020) Elinstallatörer El (29.021)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

Artikelnummer: STD-3332811

Utgåva: 3

Fastställd: 2007-05-21

Gällande till: 2021-09-14

Antal sidor: 256

Ersätter: SS-EN 60204-1

Parallell utgåva: SS-EN 60204-1 (elektroniskt format)