Standard Svensk standard · SS-EN 60204-1

Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 60204-1 Korrigeras av: SS-EN 60204-1 C 1 Tillägg: SS-EN 60204-1 A 1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60204-1

Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 319 SEK
standard ikon pdf

PDF

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS-EN 60204-1, innehåller krav och rekommendationer i fråga om användning av elektrisk, elektronisk och programmerbar elektronisk utrustning och system som tillhör maskiner. Standarden gäller för maskiners elutrustning från och med den punkt då de ansluts till elförsörjningen.

Den gäller för elektrisk utrustning eller delar av elektrisk utrustning

  • med nominell matningsspänning som inte överskrider
    • 1000 V växelspänning (AC)
    • 1500 V likspänning (DC)
  • med nominell frekvens som inte överstiger 200 Hz.

Fördelar med att använda standarden

Standarden är efterfrågad och erbjuder ett utmärkt redskap för att främja och säkerställa

  • säkerhet för person och egendom
  • enhetlighet i hur maskinen svarar på kommandon
  • enklare underhåll.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Elutrustning för maskiner (14.030) Allmänt Elektroteknik (29.020) Elinstallatörer El (29.021)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60204-1

Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 319 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

Artikelnummer: STD-3332811

Utgåva: 3

Fastställd: 2007-05-21

Antal sidor: 256

Ersätter: SS-EN 60204-1

Ersätts av: SS-EN 60204-1